Hiệp hội VTHH TPHCM cam kết không chở hàng quá tải

04/11/2014 21:39

Đó là một trong những nội dung trọng tâm mà Hiệp hội VTHH TPHCM đề ra trong nhiệm kỳ IV (2014 – 2019).

TIEUDE_BAIVIET_CODAU 1
Hiệp hội VTHH và Hiệp hội các DN Khu công nghiệp TP đã ký cam kết không chở hàng quá tải

Một trong những nhiệm vụ trọng tâm của Hiệp hội trong nhiệm kỳ tới là thường xuyên có biện pháp để giám sát việc các DN thực thi chấp hành pháp luật trong việc chở hàng đúng tải trọng cho phép. Mục tiêu là nhằm tạo ra sự cạnh tranh công bằng, lành mạnh giữa các DN vận tải.

Tại buổi đại hội, Hiệp hội VTHH và Hiệp hội các DN Khu công nghiệp TP đã ký bản quy chế phối hợp về thực hiện quy định cấp hàng, chất hàng và chở hàng đúng tải trọng cho phép.

Ông Bùi Văn Quản, Chủ tịch Hiệp hội VTHH TPHCM, cho biết bên cạnh đó Hiệp hội cũng sẽ chú trọng đến vấn đề an toàn giao thông trong hoạt động kinh doanh vận tải. Hiệp hội sẽ thực hiện các cuộc vận động, tuyên truyền để lái xe và nhân viên phục vụ trên xe thực hiện tốt các nội dung của cuộc vận động văn hóa giao thông, khám sức khỏe định kỳ cho tài xế, kiên quyết loại bỏ những tài xế nghiện ma túy, không sử dụng quá cường độ lao động của lái xe….

TIEUDE_BAIVIET_CODAU 2
Ban chấp hành nhiệm kỳ IV (2014 – 2019) của Hiệp hội VTHH TPHCM

Hiệp hội cũng sẽ phối hợp với Sở GTVT TPHCM và Ban ATGT TP đưa phong trào thi đua “Doanh nghiệp đảm bảo ATGT” và “Lái xe an toàn” thành phong trào thi đua hàng năm của các DN kinh doanh vận tải trên địa bàn TP.

Phan Tư