Hàng vạn xe sơ-mi rơ-moóc sẽ quay về tải trọng chuẩn

05/06/2014 06:57

Toàn bộ hồ sơ đăng kiểm của xe đầu kéo và sơmi rơ moóc đã được Cục Đăng kiểm VN rà soát, làm rõ nguyên nhân vì sao cùng một loại xe nhưng tải trọng được phép chở lại khác nhau...