Hải Phòng sử dụng dịch vụ công trực tuyến lĩnh vực GTVT để phòng chống dịch

23/02/2021 13:57

Sở GTVT Hải Phòng vừa ra văn bản về việc triển khai các biện pháp cấp bách phòng chống dịch Covid-19 và giãn cách xã hội trên địa bàn thành phố.

Hải Phòng sử dụng dịch vụ công trực tuyến lĩnh vực GTVT để phòng chống dịch 1

Hải Phòng tạm dừng hoạt động vận tải hành khách du lịch, xe buýt và xe taxi vận chuyển khách du lịch trên địa bàn thành phố

Theo đó, tại văn bản số 410/SGTVT-QLVT ngày 22/2, Sở GTVT Hải Phòng yêu cầu, tạm đình chỉ các hoạt động vận chuyển khách du lịch, bao gồm: xe ô tô, phương tiện thủy nội địa vận chuyển khách du lịch; xe hợp đồng vận chuyển khách du lịch; xe taxi vận chuyển khách du lịch; xe bốn bánh gắn động cơ điện và động cơ xăng vận chuyển khách du lịch trong phạm vi hạn chế trên địa bàn thành phố và vận chuyển hành khách công cộng bằng xe buýt.

Các hãng taxi trên địa bàn thành phố cũng tạm dừng hoạt động 70% số đầu xe. Các đơn vị kinh doanh vận tải khách bằng xe taxi gửi danh sách xe, lái xe hoạt động về Sở GTVT Hải Phòng trước 8h ngày 23/2.

Bên cạnh đó, Sở GTVT Hải Phòng cũng đề nghị Công an thành phố phối hợp kiểm tra và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.

Hải Phòng sử dụng dịch vụ công trực tuyến lĩnh vực GTVT để phòng chống dịch 2

Lãnh đạo Sở GTVT Hải Phòng nhấn nút khai trương dịch vụ công trực tuyến

Để đảm bảo việc vận tải hàng hóa không bị đình trệ trong thời gian phòng chống dịch Covid-19 và để hạn chế việc người dân đi lại, tiếp xúc trực tiếp nhằm phòng, chống tốt nhất dịch Covid-19. Sở GTVT Hải Phòng ra thông báo số 91/TB-SGTVT ngày 22/2 đề nghị các đơn vị kinh doanh vận tải và người dân sử dụng dịch vụ công trực tuyến trong một số lĩnh vực GTVT.

Đối với việc thực hiện thủ tục hành chính mức độ 3, mức độ 4 lĩnh vực vận tải đường bộ trong nước và quốc tế các doanh nghiệp, cá nhân cần đăng nhập trang thông tin điện tử http://qlvt.mt.gov.vn; sau khi đăng nhập thực hiện khai báo theo hướng dẫn cho đến khi hoàn thành việc khai báo. Thời gian giải quyết thủ tục hành chính được quy định cụ thể theo từng thủ tục hành chính. Sở GTVT sẽ gửi kết quả theo dịch vụ Bưu chính công ích đến địa chỉ đăng ký của doanh nghiệp, cá nhân.

Về việc thực hiện thủ tục hành chính mức độ 4 - cấp đổi giấy phép lái xe quốc tế thì cần đăng nhập trang thông tin điện tử: https://dichvucong.gplx.gov.vn. Sau khi đăng nhập, thực hiện theo hướng dẫn cho đến khi hoàn thành việc khai báo. Thời gian giải quyết thủ tục hành chính là 5 ngày làm việc. Kết quả sẽ được gửi theo dịch vụ Bưu chính công ích đến địa chỉ đăng ký trên trang thông tin điện tử.

Còn để thực hiện việc trả giấy phép lái xe cấp mới tại nhà, cần đăng nhập trang thông tin điện tử: https://ptnl.vn. Sau khi đăng nhập, thực hiện đăng ký tại nhà để được nhận giấy phép lái xe. (Trên trang thông tin có hướng dẫn cụ thể việc thực hiện thủ tục hành chính).

Nhóm PV miền Bắc