Hải Phòng mở lại tuyến vận tải hành khách với Hải Dương

19/03/2021 15:29

Hoạt động vận tải hành khách liên tỉnh bằng xe ô tô từ Hải Phòng đi Hải Dương và ngược lại đã được hoạt động trở lại.

Hải Phòng mở lại tuyến vận tải hành khách với Hải Dương 1

Hải Phòng cho phép hoạt động trở lại vận tải hành khách liên tỉnh bằng xe ô tô đi Hải Dương và ngược lại

Ngày 19/3, Sở GTVT Hải Phòng ra văn bản số 662/SGTVT-QLVT về việc hoạt động trở lại vận tải hành khách tuyến Hải Phòng - Hải Dương.

Theo đó, từ ngày 18/3, Sở GTVT Hải Phòng cho phép hoạt động trở lại vận tải hành khách liên tỉnh bằng xe ô tô từ Hải Phòng đi Hải Dương và ngược lại.

Đồng thời, yêu cầu các đơn vị vận tải tiếp tục thực hiện nghiêm các biện pháp đảm bảo phòng chống dịch Covid-19 theo đúng quy định và theo hướng dẫn của Sở GTVT Hải Dương tại văn bản số 520/SGTVT-P5 ngày 17/3.

Trước đó, Sở GTVT Hải Phòng nhận được văn bản số 520/SGTVT-P5 ngày 17/3 của Sở GTVT Hải Dương về hoạt động trở lại vận tải khách liên tỉnh trên địa bàn tỉnh Hải Dương.

Vũ Đạt