Hải Phòng miễn, giảm giá vé phà Gót - Cái Viềng cho người dân huyện Cát Hải

14/02/2022 18:15

UBND TP Hải Phòng vừa đồng ý phương án miễn, giảm giá vé qua phà Gót - Cái Viềng và ngược lại cho nhân dân huyện đảo Cát Hải trong năm 2022.

Theo đó, TP Hải Phòng miễn giá dịch vụ qua phà đối với học sinh, sinh viên, giáo viên có hộ khẩu thường trú trên địa bàn huyện Cát Hải; giảm giá dịch vụ đối với người dân có hộ khẩu thường trú trên địa bàn huyện Cát Hải (gồm: hành khách đi bộ, hành khách đi xe đạp, xe đạp thồ các loại, xe máy); phương tiện ô tô dưới 9 chỗ ngồi (không kinh doanh) của người dân có hộ khẩu thường trú trên địa bàn huyện Cát Hải.

Hải Phòng miễn, giảm giá vé phà Gót - Cái Viềng cho người dân huyện Cát Hải 1

TP Hải Phòng miễn, giảm giá vé qua phà Gót - Cái Viềng cho người dân huyện đảo Cát Hải

Thời gian thực hiện miễn, giảm giá: Từ ngày 1/1/2022 cho đến khi TP Hải Phòng lựa chọn được đơn vị cung cấp dịch vụ vận tải hành khách công cộng qua phà Gót - Cái Viềng.

UBND TP Hải Phòng giao huyện Cát Hải rà soát, lập danh sách nhân dân và phương tiện thuộc diện miễn, giảm giá dịch vụ gửi đơn vị quản lý, vận hành tuyến phà để được cấp thẻ miễn, giảm giá theo quy định; định kỳ hàng quý cập nhật biến động danh sách đối tượng miễn, giảm giá gửi đơn vị quản lý, vận hành tuyến phà để thực hiện.

Giao Sở GTVT chỉ đạo đơn vị đang vận hành tuyến phà Gót - Cái Viềng xây dựng phương án tổ chức triển khai thực hiện đảm bảo đúng đối tượng, mức miễn, giảm giá được chấp thuận, đảm bảo trật tự ATGT; trường hợp doanh thu từ giá dịch vụ vận tải hành khách công cộng qua phà không đủ bù đắp chi phí, đơn vị lập báo cáo, đề xuất ngành chức năng trình thành phố xem xét, quyết định cấp bổ sung kinh phí hỗ trợ, miễn giảm vé qua phà và ngược lại.

Những năm qua, được sự quan tâm của TP Hải Phòng trong việc tạo điều kiện miễn, giảm giá dịch vụ qua phà Gót - Cái Viềng đã góp phần đáp ứng nhu cầu đi lại thuận lợi cho người dân, đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn huyện Cát Hải.

Vũ Đạt