Hải Dương đầu tư hơn 1.650 tỷ đồng nâng cấp đường tỉnh 391

04/05/2022 08:23

Nhằm nâng cao, đảm bảo an toàn giao thông, góp phần phát triển kinh tế - xã hội, Hải Dương sẽ đầu tư nâng cấp đường tỉnh 391.

Tại kỳ họp thứ 7, HĐND tỉnh Hải Dương đã xem xét chủ trương đầu tư nâng cấp, mở rộng đường tỉnh 391 đoạn từ vành đai I TP Hải Dương đến đường trục Đông Tây của tỉnh.

Dự án có tổng chiều dài tuyến khoảng 14,2 km, trong đó đoạn thuộc địa bàn TP Hải Dương khoảng 2,02 km, đoạn thuộc huyện Tứ Kỳ khoảng 12,18 km.Hải Dương đầu tư hơn 1.650 tỷ đồng nâng cấp đường tỉnh 391 1

Hải Dương sẽ đầu tư nâng cấp, cải tạo đường tỉnh 391 để đảm bảo giao thông, phát triển kinh tế, đáp ứng yêu cầu lưu thông ngày càng cao

Dự án được chia thành 3 đoạn, trong đó đoạn 1 và đoạn 3 theo hướng tuyến đường tỉnh 391, đoạn 2 theo hướng tuyến quy hoạch tuyến tránh đường tỉnh 391 đoạn qua thị trấn Tứ Kỳ đến xã Văn Tố.

Đoạn cải tạo, nâng cấp xây dựng theo quy mô đường cấp III đồng bằng. Đoạn xây dựng mới (tuyến tránh) xây dựng theo quy mô quy hoạch chiều rộng nền đường là 42 m; trong giai đoạn này phân kỳ đầu tư nền đường 21 m, mặt đường 12 m. Phần cầu sẽ xây dựng một đơn nguyên cầu vượt đường ô tô cao tốc Hà Nội - Hải Phòng và một đơn nguyên cầu tại km9+750 với quy mô chiều rộng 12 m.

Dự án được giao cho Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh Hải Dương làm chủ đầu tư. Nguồn vốn đầu tư từ ngân sách tỉnh trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 và giai đoạn 2026-2030, trong đó giai đoạn 2021-2025 khoảng 500 tỷ đồng, giai đoạn 2026-2030 khoảng 892,67 tỷ đồng.

Trong giai đoạn 2021-2025 sẽ ưu tiên giải phóng mặt bằng, cải tạo, nâng cấp đoạn tuyến dài khoảng 5 km ở các vị trí tập trung đông dân cư và đầu tư xây dựng đoạn tuyến tránh dài khoảng 2,2 km để hoàn thành kết nối toàn bộ tuyến tránh đường tỉnh 391 qua thị trấn Tứ Kỳ. Giai đoạn 2026-2030 sẽ giải phóng mặt bằng, thi công các đoạn còn lại, xây dựng mới 2 đơn nguyên cầu thuộc dự án.

Cũng tại kỳ họp này, HĐND tỉnh đã xem xét chủ trương đầu tư cải tạo, nâng cấp đường tỉnh 391 đoạn từ Km24+600 thuộc xã Cộng Lạc đến Km28+400 kết nối với đường tránh đường tỉnh 391 với Ql10

Dự án có chiều dài đoạn tuyến là 3,8km. Hướng đoạn tuyến cải tạo, nâng cấp theo đường tỉnh 391 hiện có. Với tổng mức đầu tư trên 257,7 tỷ đồng, sẽ cải tạo, nâng cấp tuyến đường theo quy mô đường cấp III đồng bằng với 4 làn xe, mặt đường rộng 15,5 m, tiêu chuẩn thiết kế TCVN 4054:2005, mặt đường bê tông nhựa cấp cao A1, tốc độ thiết kế 80 km/giờ.

Dự án do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh làm chủ đầu tư, thời gian thực hiện trong giai đoạn 2021-2025. Nguồn vốn đầu tư từ ngân sách tỉnh trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025.

Với việc đầu tư nâng cấp trên, cho thấy việc nâng cao hiệu quả tuyến đường, bảo đảm an toàn giao thông, đáp ứng yêu cầu lưu thông ngày càng cao, góp phần phát triển kinh tế - xã hội.

Quốc Phương