Hải Dương cho phép mở lại các bến phà, bến khách ngang sông

15/03/2021 11:06

Các bến phà, bến khách ngang sông khi hoạt động trở lại phải tuân thủ các yêu cầu phòng, chống dịch Covid-19.

TIEUDE_BAIVIET_CODAU 1

Hải Dương cho phép mở lại các bến phà, bến khách ngang sông

Sáng 15/3, đại diện Sở GTVT Hải Dương cho biết: Từ 0h cùng ngày, Sở GTVT Hải Dương đã cho phép các bến phà, bến khách ngang sông trên địa bàn tỉnh Hải Dương hoạt động trở lại.

Riêng các bến phà, bến khách ngang sông từ huyện Thanh Hà sang Kim Thành chỉ được phép hoạt động trở lại từ 0 giờ ngày 18/3.

Các bến phà, bến khách ngang sông khi hoạt động trở lại phải tuân thủ các yêu cầu phòng, chống dịch Covid-19 nêu tại thông báo số 419/TB-SGTVT-P5 ngày 2/3/2021 của Sở Giao thông vận tải Hải Dương.

Sở GTV Hải Dương giao Thanh tra Sở tăng cường kiểm tra việc chấp hành các quy định về phòng, chống dịch Covid-19 trong hoạt động vận tải khách ngang sông; xử lý và kiến nghị đình chỉ đối với tổ chức, cá nhân vi phạm.

Trước đó, từ 12h ngày 16/2, tất cả 84 bến phà, đò trên địa bàn Hải Dương dừng hoạt động nhằm thực hiện cách ly xã hội, phòng chống Covid-19.

Việt Hòa