Hải Dương: 885,6 tỷ đồng xây dựng dự án Đầu tư xây dựng đường Vành đai I

25/08/2021 06:00

Dự án Đầu tư xây dựng đường Vành đai I (đoạn từ xã Liên Hồng đến xã Ngọc Sơn) với tổng mức đầu tư 885,6 tỷ đồng.

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng cơ bản TP Hải Dương vừa công bố kế hoạch lựa chọn nhà thầu (lần 1) Dự án Đầu tư xây dựng đường Vành đai I (đoạn từ xã Liên Hồng đến xã Ngọc Sơn).

Tổng mức đầu tư của dự án là 885,6 tỷ đồng. Đây là công trình có ý nghĩa quan trọng không chỉ thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của địa phương mà còn cả khu vực.

Hải Dương: 885,6 tỷ đồng xây dựng dự án Đầu tư xây dựng đường Vành đai I 1

Bản đồ quy hoạch giao thông thành phố Hải Dương.

Theo đó, trong tháng 8/2021, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng cơ bản TP Hải Dương sẽ đấu thầu rộng rãi 3 gói thầu thuộc Dự án Đầu tư xây dựng đường Vành đai I gồm: Gói thầu Khảo sát, lập thiết kế bản vẽ thi công và dự toán (giá gói thầu 13,998 tỷ đồng); Gói thầu Đo đạc lập bản đồ địa chính (giá gói thầu 0,93 tỷ đồng); Gói thầu Thẩm tra thiết kế bản vẽ thi công và dự toán (giá gói thầu 0,609 tỷ đồng).

Một số gói thầu khác của dự án sẽ được chỉ định thầu trong tháng 8/2021 như: Gói thầu Cắm mốc giải phóng mặt bằng + mốc lộ giới (giá gói thầu 0,835 tỷ đồng); Gói thầu Lập nhiệm vụ khảo sát; khảo sát; thiết kế bản vẽ thi công + dự toán hạng mục di dời hệ thống điện trung và hạ thế (giá gói thầu 0,141 tỷ đồng).

Được biết, đến nay, UBND TP Hải Dương đã tổ chức khảo sát, đo vẽ và lập báo cáo nghiên cứu khả thi, đồng thời xây dựng phương án giải phóng mặt bằng; lên phương án quy hoạch sử dụng quỹ đất 2 bên đường để phát triển công nghiệp, dịch vụ thương mại và đô thị để khai thác lợi thế của con đường khi đi vào hoạt động.

Quốc Phương