Hà Tĩnh: Tuyên truyền ATGT đến thanh thiếu niên miền núi

16/03/2014 06:41

Tin từ Ban ATGT tỉnh Hà Tĩnh, công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật ATGT của tỉnh thời gian tới sẽ được đổi mới mạnh mẽ cả về nội dung và hình thức. 

Tin từ Ban ATGT tỉnh Hà Tĩnh, công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật ATGT của tỉnh thời gian tới sẽ được đổi mới mạnh mẽ cả về nội dung và hình thức.

Hà Tĩnh: Tuyên truyền ATGT đến thanh thiếu niên miền núi 1

Theo đó, sẽ tập trung tuyên truyền theo các chủ đề như: “Văn hóa giao thông”, “Tác hại của rượu, bia đối với ATGT”; “Đội MBH khi tham gia giao thông, đội MBH đúng quy cách và không sử dụng MBH giả”, “Tuân thủ quy định tốc độ khi lái xe” và các nội dung về điều kiện kinh doanh vận tải hành khách, hàng hóa, bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông, nhấn mạnh ảnh hưởng của xe quá tải làm hư hỏng cầu đường. Việc tuyên truyền sẽ hướng đến các đối tượng  là người dân ở vùng nông thôn, miền núi và đối tượng thanh thiếu niên, đặc biệt là nhóm đối tượng thanh niên cá biệt.

Hoàng Long