Hà Tĩnh: Tước GPLX 725 trường hợp vi phạm nồng độ cồn

30/12/2015 08:23

CSGT Hà Tĩnh tập trung kiểm tra, xử lý đối với các đối tượng có hành vi vi phạm về nồng độ cồn...

Hà Tĩnh: Tước GPLX 725 trường hợp vi phạm nồng độ cồn 1

CSGT Hà Tĩnh kiểm tra các phương tiện, đảm bảo ATGT trên địa bàn

Năm 2015, lực lượng CSGT Công an Hà Tĩnh đã thông qua công tác TTKS, tập trung kiểm tra, xử lý đối với các đối tượng có hành vi vi phạm về nồng độ cồn theo tuyến, địa bàn được phân công phụ trách.

Trong các kế hoạch tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm có nội dung chỉ đạo kiểm soát, xử lý vi phạm về nồng độ cồn; Trong đó, tổ chức ba đợt ra quân xử lý chuyên đề nồng độ cồn. Kết quả, lập biên bản, tước GPLX 725 trường hợp vi phạm về nồng độ cồn (trong đó 287 ô tô, 438 mô tô); phạt tiền hơn 1 tỷ đồng; tạm giữ 658 phương  tiện.

Do làm tốt công tác đảm bảo ATGT nên trong năm qua, tình hình TNGT trên địa bàn Hà Tĩnh đã được kéo giảm trên cả ba tiêu chí. Số lượng người vi phạm luật giao thông cũng giảm nhiều.

Trần Lộc