Hà Tĩnh phấn đấu giảm TNGT từ 5-7% so với năm 2014

08/04/2015 15:14

Ban ATGT tỉnh Hà Tĩnh đã tổ chức tập huấn chuyên môn, nghiệp vụ cho các cán bộ, nhân viên làm công tác ATGT.

hà tĩnh phấn đấu giảm tngt từ 5-7% so với năm 2014
Buổi tập huấn có sự tham dự đầy đủ của các cán bộ phụ trách lĩnh vực ATGT của các cơ quan, đơn vị

Sáng 8/4, Ban ATGT tỉnh Hà Tĩnh đã tổ chức tập huấn chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ Văn phòng Ban ATGT cấp huyện và các cán bộ phụ trách công tác đảm bảo ATGT tại các sở, ngành, đơn vị. 

Công tác đảm bảo ATGT trong năm qua tại tỉnh Hà Tĩnh đã nhận được sự quan tâm, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, sự vào cuộc quyết liệt của chính quyền các cấp, các ban, ngành, đoàn thể và được sự đồng thuận của nhân dân. Qua đó ý thức chấp hành pháp luật ATGT của người dân được nâng lên đáng kể, TNGT từng bước được kiềm chế và giảm thiểu. 

Trong năm 2015, Ban ATGT tỉnh Hà Tĩnh tiếp tục tập trung thực hiện tốt công tác quản lý vận tải và kiểm soát tải trọng phương tiện, nhằm thiết lập trật tự, kỷ cương trong hoạt động vận tải. Nâng cao nhận thức và ý thức chấp hành pháp luật của người tham gia giao thông, tiến tới xây dựng văn hóa giao thông trong cộng đồng. Đẩy mạnh các giải pháp đảm bảo trật tự ATGT, phấn đấu giảm thiểu TNGT từ 5-7% cả 3 tiêu chí (số vụ, số người chết, số người bị thương) so với năm 2014. 

hà tĩnh phấn đấu giảm tngt từ 5-7% so với năm 2014
Ông Hoàng Minh Việt, Phó ban chuyên trách Ban ATGT tỉnh Hà Tĩnh chủ trì hội nghị

Ban ATGT tỉnh Hà Tĩnh cũng đã đưa ra các giải pháp trọng tâm nhằm thực hiện tốt công tác đảm bảo ATGT trên địa bàn tỉnh, trong đó việc tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp, người đứng đầu các cơ quan, đơn vị trong công tác đảm bảo trật tự ATGT được đặt lên hàng đầu.

Ngoài ra, tập trung nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước trong hoạt động vận tải và kiểm soát tải trọng phương tiện. Tăng cường công tác tuần tra, xử lý vi phạm trật tự ATGT, bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông, hành lang ATGT và đảm bảo ATGT trên các tuyến đường vừa thi công vừa khai thác. Tiếp tục duy trì thường xuyên công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật ATGT. Ban ATGT tỉnh cũng phân công nhiệm vụ cụ thể đối với các cơ quan đơn vị trên địa bàn. 

hà tĩnh phấn đấu giảm tngt từ 5-7% so với năm 2014
Thiếu tá Bùi Đức Thuận, Phó Trưởng phòng CSGT Công an Hà Tĩnh phát biểu tại hội nghị

Tại buổi tập huấn, các cán bộ Văn phòng Ban ATGT cấp huyện và các cán bộ phụ trách công tác đảm bảo ATGT tại các sở, ngành đơn vị đã nghe Thiếu tá Bùi Đức Thuận, Phó Trưởng phòng CSGT Công an Hà Tĩnh trình bày chuyên đề “Tình hình TNGT và các nguyên nhân gây ra TNGT; thống kê TNGT; giải pháp trong tuần tra kiểm soát, xử lý vi phạm trật tự ATGT”. Ông Hoàng Minh Việt, Phó ban chuyên trách Ban ATGT tỉnh với chuyên đề “Đổi mới hình thức tuyên truyền ATGT” và ông Phạm Duy Thắng, Phó Chánh văn phòng Ban ATGT tỉnh với chuyên đề “Tăng cường phối hợp trong công tác đảm bảo ATGT; Chế độ báo cáo công tác đảm bảo ATGT; công tác kiểm tra, đánh giá, tiêu chí xếp loại thi đua khen thưởng”. 

Trong quý I/2015, trên địa bàn Hà Tĩnh đã xảy ra 48 vụ TNGT, làm chết 41 người, bị thương 35 người. So với cùng kỳ năm 2014 giảm 4 vụ (giảm 7,6%), tăng 1 người chết (tăng 2,5%), giảm 13 người bị thương (giảm 27%). Ba địa phương TNGT giảm cả 3 tiêu chí là huyện Cẩm Xuyên, huyện Đức Thọ và huyện Lộc Hà. Hai huyện để TNGT tăng cả 3 tiêu chí là huyện Can Lộc và huyện Hương Sơn.

Trần Lộc