Hà Nội: Thu hồi phù hiệu 4 xe khách, 2 xe hợp đồng

06/10/2016 06:53

Sở GTVT Hà Nội cho biết vừa thu hồi phù hiệu “Xe chạy tuyến cố định” trong vòng một tháng...

hà nội: thu hồi phù hiệu 4 xe khách, 2 xe hợp đồng

Thu hồi phù hiệu 4 xe khách - Ảnh minh họa

 Cụ thể, xe khách BKS 29S - 5583 thuộc Xí nghiệp xe khách Nam Hà Nội, ba xe BKS 29B-076.25, 29B - 020.81, 30X - 1636 của HTX Hải Thịnh; hai xe có phù hiệu “Xe hợp đồng” BKS 29U-0501 của hộ kinh doanh cá thể Hoàng Minh Sáu và xe BKS 29B - 012.63 của hộ kinh doanh cá thể Nguyễn Ngọc Chiến.

Lý do thu hồi theo Sở GTVT, qua kết quả trích xuất dữ liệu từ thiết bị GSHT, các xe trên thường xuyên vi phạm Luật GTĐB và không thực hiện theo phương án kinh doanh vận tải đã được cơ quan quản lý chấp thuận. 

T.D