Hà Nội tập trung xử lý 18 “điểm đen” TNGT

09/03/2021 16:40

Sở GTVT Hà Nội vừa báo cáo UBND thành phố về công tác bảo đảm trật tự ATGT trong 2 tháng đầu năm 2021.

Hà Nội tập trung xử lý 18  “điểm đen” TNGT 1

Khu vực hầm chui Kim Liên trở thành "điểm đen" về TNGT được dự kiến khắc phục trong năm 2021

Theo đó, trong công tác xử lý các “điểm đen” TNGT, có 3 “điểm đen” trên quốc lộ 1A tồn tại từ năm 2019 chuyển tiếp sang năm 2021 (gồm các điểm tại Km199+855 đến Km200+50; Km196+625 đến Km196+750; Km202+138 đến Km202+490) hiện đang triển khai bước lập thiết kế bản vẽ thi công và sẽ triển khai thi công trong năm 2021.

Đối với 6 “điểm đen” chuyển tiếp từ năm 2020 sang năm 2021 có 4 điểm thuộc dự án của các quận, huyện đang triển khai thi công, gồm: đường Ngọc Hồi đoạn từ Km13+400 đến Km13+500 và quốc lộ 1A đoạn từ Km190+400 đến Km190+763 (thuộc xã Văn Bình, huyện Thường Tín) và Km189+400 (thuộc xã Duyên Thái, huyện Thường Tín); Tỉnh lộ 427 từ Km1+300 đến Km1+740 (thuộc xã Tam Hưng, huyện Thanh Oai) hiện đang tiếp tục đôn đốc đẩy nhanh tiến độ thi công.

“Điểm đen” tại khu vực hầm chui Kim Liên dự kiến sẽ triển khai trong năm 2021. “Điểm đen” tại quốc lộ 1A đoạn từ Km201+00 đến Km201+400 hiện đang lập hồ sơ đề xuất để báo cáo UBND thành phố chấp thuận.

Trong số 18 “điểm đen” năm 2021 theo báo cáo của Công an thành phố Hà Nội, có 2 điểm nằm trên địa bàn thị xã Sơn Tây và huyện Thường Tín, Sở GTVT Hà Nội đã bàn giao cho các địa phương thực hiện nâng cấp, cải tạo; 5 điểm khác sẽ tổ chức thi công trong năm 2021. Còn lại 11 điểm đang nghiên cứu phương án xử lý phù hợp...

Lê Tươi