Hà Nội siết hoạt động khai thác cát sỏi trên sông

28/04/2016 16:03

Đoàn kiểm tra cũng làm việc với UBND cấp huyện về tiến độ xử lý vi phạm khai thác cát.

Hà Nội siết hoạt động khai thác cát sỏi trên sông 1

Ảnh: Bảo Lâm

Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội vừa triển khai kế hoạch kiểm tra hoạt động khai thác khoáng sản và bãi chứa, trung chuyển vật liệu xây dựng ven sông. Đoàn kiểm tra tập trung công tác quản lý nhà nước của cấp xã đối trong hoạt động khai thác khoáng sản và bãi chứa trung chuyển vật liệu xây dựng ven sông của các tổ chức, cá nhân trên địa bàn. Kiểm tra việc lập các thủ tục trình tự để xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực này.

Cùng đó, Đoàn kiểm tra làm việc với UBND cấp huyện về tiến độ triển khai thực hiện các nhiệm vụ xử lý vi phạm khai thác cát, sử dụng bãi chứa trung chuyển vật liệu xây dựng ven sông theo chỉ đạo của UBND thành phố.

Hiện tại, hoạt động khai thác khoáng sản (chủ yếu là cát) trên các tuyến sông ở Hà Nội đang diễn biến phức tạp, nhiều điểm khai thác cát sỏi trái phép vẫn diễn ra gây bức xúc trong dư luận. UBND TP. Hà Nội cũng đã nhiều lần yêu cầu các sở ngành liên quan thực hiện kiểm tra, lập lại trật tự trong khai thác khoáng sản trên sông.

Mới đây nhất, UBND TP. Hà Nội yêu cầu các sở, ngành liên quan tăng cường quản lý, xử lý vi phạm pháp luật khai thác cát sỏi lòng sông; Tăng cường quản lý, giám sát ngăn ngừa và xử lý vi phạm pháp luật về khai thác cát, sỏi lòng sông; phân giao nhiệm vụ cụ thể, gắn trách nhiệm người đứng đầu các ngành, chính quyền các cấp trong công tác kiểm tra, ngăn ngừa và xử lý vi phạm.

Hà Nội cũng giao trách nhiệm cho Chủ tịch UBND cấp huyện chủ trì trong việc kiểm tra, xử lý vi phạm như quy chế phối hợp, quy trình thủ tục cấp phép và quản lý sau cấp phép các hoạt động liên quan đến đê điều, quy định điều kiện được phép hoạt động khai thác, kinh doanh cát sỏi; Thường xuyên mở các đợt cao điểm xử lý các hành vi vi phạm về khai thác, vận chuyển và kinh doanh cát sỏi; Rà soát kiểm tra các hoạt động nạo vét luồng lạch, khai thác, tập kết cát sỏi; quy hoạch bến bãi kinh doanh cát sỏi và thăm dò khai thác cát, sỏi lòng sông trên địa bàn; Kiên quyết thu hồi, giải tỏa những bến bãi đang hoạt động trái phép, sai phép, không đủ điều kiện hoạt động theo quy định.

Việc cấp phép các hoạt động nạo vét, khai thác cát, sỏi lòng sông, sử dụng bến bãi cần có ý kiến của cơ quan quản lý đê điều theo quy định pháp luật về đê điều; Công khai quy hoạch, các điểm được cấp phép khai thác, kinh doanh cát sỏi, các điểm, cơ sở vi phạm trên phương tiện thông tin đại chúng…

Thiện Anh