Những ngày trung tuần tháng 5/2022, có mặt tại đê tả sông Hồng đoạn qua các xã Vĩnh Ngọc, Hải Bối và đường Võ Nguyên Giáp (huyện Đông Anh, TP Hà Nội), PV Báo Giao thông nhận thấy, rất nhiều xe tải trọng lớn, có biểu hiện cơi nới thành thùng, chở quá tải hoạt động tấp nập.
Những ngày trung tuần tháng 5/2022, có mặt tại đê tả sông Hồng đoạn qua các xã Vĩnh Ngọc, Hải Bối và đường Võ Nguyên Giáp (huyện Đông Anh, TP Hà Nội), PV Báo Giao thông nhận thấy, rất nhiều xe tải trọng lớn, có biểu hiện cơi nới thành thùng, chở quá tải hoạt động tấp nập.
Phùng Đô