Để nâng cao hiệu quả trong việc xử lý xe quá tải, Phó Đội trưởng Đội CSGT đường bộ số 15 (Phòng CSGT Công an TP Hà Nội) kiến nghị trong thời gian tới. lực lượng CSGT được cấp bổ sung hệ thống cân trọng tải mới, hiện đại, cơ động, có thể cân được xe có trọng tải lớn, xe cẩu kéo phương tiện trên 10 tấn để phục vụ công tác kiểm tra, xử lý xe tải.
Để nâng cao hiệu quả trong việc xử lý xe quá tải, Phó Đội trưởng Đội CSGT đường bộ số 15 (Phòng CSGT Công an TP Hà Nội) kiến nghị trong thời gian tới. lực lượng CSGT được cấp bổ sung hệ thống cân trọng tải mới, hiện đại, cơ động, có thể cân được xe có trọng tải lớn, xe cẩu kéo phương tiện trên 10 tấn để phục vụ công tác kiểm tra, xử lý xe tải.
Văn Huế,Phùng Đô