"Nhờ làm tốt công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về trật tự ATGT đối với các doanh nghiệp vận tải, lái xe; đồng thời tăng cường TTKS, xử lý nghiêm vi phạm, đến nay trên địa bàn quản lý cơ bản không còn tình trạng xe cơi nới thành thùng, chở quá tải lưu thông", Thiếu tá Hoàng Văn Bình chia sẻ.
"Nhờ làm tốt công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về trật tự ATGT đối với các doanh nghiệp vận tải, lái xe; đồng thời tăng cường TTKS, xử lý nghiêm vi phạm, đến nay trên địa bàn quản lý cơ bản không còn tình trạng xe cơi nới thành thùng, chở quá tải lưu thông", Thiếu tá Hoàng Văn Bình chia sẻ.
Văn Huế,Phùng Đô