"Tổ công tác tiến hành tuần tra lưu động, kiểm soát trên tuyến đường, khi phát hiện trường hợp xe tải lưu thông trên đường có dấu hiệu chở quá tải, che phủ bạt nhưng vẫn để rơi vãi vật liệu xuống đường, tổ công tác sẽ tiến hành dừng xe cân trọng tải và lập biên bản xử lý theo qui định”, Đại uý Nguyễn Quang Khải nói.
"Tổ công tác tiến hành tuần tra lưu động, kiểm soát trên tuyến đường, khi phát hiện trường hợp xe tải lưu thông trên đường có dấu hiệu chở quá tải, che phủ bạt nhưng vẫn để rơi vãi vật liệu xuống đường, tổ công tác sẽ tiến hành dừng xe cân trọng tải và lập biên bản xử lý theo qui định”, Đại uý Nguyễn Quang Khải nói.
Văn Huế,Phùng Đô