Theo ghi nhận, xe tải Howo có thành thùng theo đúng kích cỡ quy định của nhà sản xuất. Sau khi lái xe xuất trình giấy tờ liên quan đến người và phương tiện, tổ công tác đã yêu cầu lái xe đánh vào trạm cân kiểm tra tải trọng.
Theo ghi nhận, xe tải Howo có thành thùng theo đúng kích cỡ quy định của nhà sản xuất. Sau khi lái xe xuất trình giấy tờ liên quan đến người và phương tiện, tổ công tác đã yêu cầu lái xe đánh vào trạm cân kiểm tra tải trọng.
Văn Huế,Phùng Đô