Hà Nội chỉ đạo gắn trách nhiệm người đứng đầu trong đảm bảo ATGT

21/02/2019 11:08

UBND TP Hà Nội yêu cầu gắn trách nhiệm cá nhân người đứng đầu với kết quả thực hiện nhiệm vụ bảo đảm trật tự an toàn giao thông...

Hà Nội chỉ đạo gắn trách nhiệm người đứng đầu trong đảm bảo ATGT 1
Hà Nội yêu cầu triển khai đồng bộ các giải pháp đảm bảo ATGT ngay từ tháng đầu, quý đầu và cả năm 2019

Văn bản của UBND TP Hà Nội nêu rõ, các sở, ngành và địa phương phải tổ chức triển khai thực hiện quyết liệt, đồng bộ các giải pháp đảm bảo ATGT ngay từ tháng đầu, quý đầu và cả năm 2019.

"Các cơ quan, đơn vị cần xây dựng kế hoạch hoạt động và bố trí ngân sách phù hợp với chức năng, nhiệm vụ và điều kiện thực tiễn, đảm bảo tiết kiệm, tránh hình thức; đồng thời phổ biến, quán triệt nhiệm vụ đến từng cán bộ, công chức, viên chức và người lao động; Gắn trách nhiệm của cá nhân người đứng đầu với kết quả thực hiện nhiệm vụ bảo đảm trật tự an toàn giao thông", UBND TP Hà Nội chỉ đạo và yêu cầu các cơ quan trên tăng cường ứng dụng khoa học công nghệ trong công tác bảo đảm ATGT, đặc biệt là trong công tác quản lý điều hành vận tải; điều khiển giao thông; giám sát, phát hiện và xử lý vi phạm.

UBND TP Hà Nội cũng yêu cầu Sở GTVT Hà Nội chủ trì, phối hợp với Công an thành phố, UBND các quận, huyện, thị xã và đơn vị liên quan căn cứ tình hình ATGT và nội dung chỉ đạo của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ - Chủ tịch Ủy ban An toàn giao thông quốc gia Trương Hòa Bình tại Kế hoạch số 234 về việc thực hiện công tác bảo đảm ATGT, giảm ùn tắc giao thông trên địa bàn TP Hà Nội năm 2019 xây dựng kế hoạch triển khai với các giải pháp thiết thực, hiệu quả, bảo đảm giảm tai nạn giao thông năm 2019 trên cả 3 tiêu chí.

"Các sở, ban, ngành liên quan, UBND quận, huyện, thị xã căn cứ nội dung chỉ đạo của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình và thực tiễn công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông của địa phương, đơn vị, chủ động triển khai thực hiện các giải pháp đồng bộ nhằm đảm bảo ATGT, giảm ùn tắc và tai nạn giao thông, xử lý nghiêm các vi phạm về ATGT trên địa bàn", UBND TP. Hà Nội yêu cầu.

Lê Tươi