Hà Nam: Học sinh lập tổ Tự quản ATGT

02/04/2019 11:12

Thông qua mô hình nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của nhà trường, giáo viên và học sinh tham gia đảm bảo trật tự ATGT...

Trường THPT B Duy Tiên (huyện Duy Tiên, tỉnh Hà Nam) vừa ra mắt Tổ tự quản ATGT với 50 thành viên tham gia hoạt động, thực hiện các nội dung như: Tổ chức các hoạt động tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức, trách nhiệm, ý thức chấp hành các quy định của luật giao thông; bồi dưỡng kỹ năng tham gia giao thông an toàn cho cán bộ, giáo viên, học sinh nhà trường và theo dõi, kiểm tra, hướng dẫn việc chấp hành Luật GTĐB của học sinh tại khu vực cổng trường...

Để Tổ tự quản ATGT hoạt động hiệu quả, lực lượng Công an huyện Duy Tiên, đồn Công an Đồng Văn đã tổ chức tập huấn, hướng dẫn kỹ năng tham gia giao thông an toàn cho cán bộ, giáo viên và học sinh nhà trường và các kỹ năng cần thiết cho các thành viên Tổ tự quản ATGT thực hiện nhiệm vụ. Lực lượng CSGT tăng cường kiểm tra, xử lý vi phạm hành lang ATGT; đồng thời phối hợp với “Tổ tự quản ATGT” làm tốt công tác đảm bảo trật tự ATGT tại khu vực cổng trường, không để xảy ra tình trạng ùn tắc, tại nạn giao thông...

Thông qua mô hình nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của nhà trường, giáo viên và học sinh tham gia đảm bảo TTATGT, từng bước xây dựng ý thức tự giác, tạo thành phong trào thi đua trong học sinh toàn trường về việc chấp hành luật giao thông; từ đó, hạn chế, đẩy lùi tình trạng vi phạm pháp luật về TTATGT và giảm thiểu các vụ TNGT.

Quỳnh Anh