Gắn trách nhiệm người đứng đầu với công tác đảm bảo ATGT

13/04/2014 10:11

Dù số vụ TNGT trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận đã được kéo giảm nhưng tình hình tai nạn qua địa bàn tỉnh vẫn diễn biến phức tạp.