Gần 160 chốt gác đảm bảo ATGT

17/01/2015 18:09

Theo thống kê của Cục Đường sắt VN, đến nay đã có 157 vị trí đường ngang có nguy cơ mất ATGT cao được Tổng công ty Đường sắt VN và các địa phương bố trí người cảnh giới. 

gần 160 chốt gác đảm bảo atgt

Trong số này, tùy tình hình tại các đường ngang để bố trí người cảnh giới phù hợp 24/24h, cảnh giới theo giờ tàu hoặc theo ca. Lực lượng cảnh giới đều được phía đường sắt tập huấn các quy tắc cũng như được trang cấp các thiết bị an toàn.

Theo đánh giá, chính các điểm cảnh giới này đã đóng góp vào kết quả giảm TNGT đường sắt trong thời gian qua. Cụ thể, giảm 6,1% số vụ, giảm 8,5% số người chết và giảm 4,9% số người bị thương.

Thiện Anh