Dự án ATGT tại cảng Cái Mép sẽ thành mô hình kiểu mẫu

14/10/2016 16:22

Dự án “ATGT tại các khu công nghiệp, khu kinh tế” thí điểm ở cảng Cái Mép sẽ thành mô hình kiểu mẫu...

Mai Huyên