Đội gác chắn tàu "ngoại đạo"

23/06/2014 14:08

Ở Bắc Ninh hơn hai năm qua có một đội gần 30 người trực gác chắn tàu tại 7 nút giao cắt phức tạp giữa đường bộ và đường sắt.