Những chồng gạch này đặt trên vỉa hè nằm sát với đường lưu thông của các phương tiện nhưng lại được đặt xếp cẩu thả, xiêu vẹo, tiềm ẩn nguy cơ đổ vào người tham gia giao thông.
Những chồng gạch này đặt trên vỉa hè nằm sát với đường lưu thông của các phương tiện nhưng lại được đặt xếp cẩu thả, xiêu vẹo, tiềm ẩn nguy cơ đổ vào người tham gia giao thông.
Phùng Đô