Sau đó Tổ liên ngành đã lập biên bản xử phạt 3 tô tải BKS: 29C-692.09; 29C-900.79; 33M-5194 lỗi “đỗ xe tại vị trí gầm cầu vượt”.
Sau đó Tổ liên ngành đã lập biên bản xử phạt 3 tô tải BKS: 29C-692.09; 29C-900.79; 33M-5194 lỗi “đỗ xe tại vị trí gầm cầu vượt”.
Phùng Đô