Tại gầm cầu vượt T11 của vành đai 2 (đoạn qua phường Vĩnh Phúc), Tổ liên ngành đã phát hiện nhiều xe ô tô tải dừng đỗ sai quy định.
Tại gầm cầu vượt T11 của vành đai 2 (đoạn qua phường Vĩnh Phúc), Tổ liên ngành đã phát hiện nhiều xe ô tô tải dừng đỗ sai quy định.
Phùng Đô