Địa phương cần bố trí kinh phí xóa lối đi tự mở qua đường sắt

12/05/2021 15:33

Bộ GTVT đề nghị Hà Tĩnh bố trí kinh phí lập lại trật tự hành lang đường sắt và xóa lối đi tự mở...

TIEUDE_BAIVIET_CODAU 1

Hà Tĩnh cần bố trí kinh phí lập lại trật tự hành lang đường sắt và xóa lối đi tự mở - Ảnh:minh họa

Bộ GTVT vừa trả lời kiến nghị của cử tri tỉnh Hà Tĩnh liên quan việc bố trí nguồn kinh phí thực hiện kế hoạch lập lại trật tự hành lang an toàn đường bộ, đường sắt và đề án đảm bảo trật tự hành lang ATGT, xử lý dứt điểm lối đi tự mở qua đường sắt.

Trả lời kiến nghị này, Bộ GTVT cho biết, đề án đảm bảo trật tự hành lang ATGT và xử lý dứt điểm lối đi tự mở qua đường sắt được phê duyệt tại Quyết định số 358/2020 của Thủ tướng Chính phủ. Theo đề án này, để xóa bỏ dứt điểm lối đi tự mở trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh, cần xây dựng 27,75 km đường gom, 9 đường ngang, 8 hầm chui. Trong đó, kinh phí xây dựng đường gom hơn 174 tỷ đồng.

“Theo Nghị định số 65/2018 của Chính phủ, nguồn kinh phí để xây dựng hàng rào, đường gom do địa phương bố trí từ ngân sách của địa phương hoặc từ ngân sách trung ương phân bổ cho địa phương theo dự án được cấp có thẩm quyền phê duyệt. Do vậy, đề nghị UBND tỉnh Hà Tĩnh chủ động xây dựng kế hoạch và bố trí nguồn kinh phí của địa phương để tổ chức thực hiện theo quy định. Trường hợp địa phương khó khăn, chưa cân đối, bố trí đủ, đề nghị địa phương báo cáo Thủ tướng Chính phủ để được xem xét, quyết định”, Bộ GTVT nêu.

Trước đó, Cục Đường sắt VN cho biết, theo Nghị định 65/2018, các tỉnh, thành có đường sắt đi qua phải xây dựng kế hoạch, lộ trình xóa lối đi tự mở qua đường sắt trên địa bàn. Mục tiêu đến năm 2025 xóa bỏ hoàn toàn lối đi tự mở.

Trong thời gian chờ xóa bỏ lối đi tự mở, Cục Đường sắt VN đã có văn bản gửi các địa phương, đề nghị thực hiện các biện pháp đảm bảo ATGT như: tổ chức cảnh giới/chốt gác tại các vị trí có nguy cơ cao xảy ra TNGT; Tổ chức phân luồng giao thông cho các phương tiện đường bộ qua lại lối đi tự mở nhằm giảm thiểu mật độ phương tiện qua lại đường sắt.

Kỳ Nam