Đề nghị ba tỉnh lập Trạm kiểm tra tải trọng xe lưu động

09/07/2015 14:36

Còn ba địa phương mặc dù đã nhận cân nhưng chưa thành lập trạm KSTTX là Phú Thọ, Quảng Bình, Hưng Yên.

Đề nghị ba tỉnh lập trạm kiểm tra tải trọng xe lưu động
Còn ba địa phương mặc dù đã nhận cân nhưng chưa thành lập trạm KSTTX là Phú Thọ, Quảng Bình, Hưng Yên. (Ảnh minh họa)

Theo Tổng cục Đường bộ VN, đến nay, đơn vị này đã trang bị bộ cân lưu động cho 63 tỉnh, thành và hướng dẫn chuẩn bị các thủ tục cần thiết để đưa trạm KSTTX vào hoạt động. Sau khi nhận bộ cân, UBND các tỉnh đã ban hành quyết định thành lập trạm KSTTX lưu động và kế hoạch kiểm soát tải trọng xe, kết quả là tình trạng xe quá tải đã giảm khoảng 80%.

Tuy nhiên, đến nay còn ba địa phương mặc dù đã nhận cân nhưng chưa thành lập trạm KSTTX là Phú Thọ, Quảng Bình, Hưng Yên. Theo báo cáo của các Sở GTVT các tỉnh nêu trên, việc chưa thành lập Trạm KTTTX ảnh hưởng rất nhiều đến sự chủ động trong công tác kiểm soát tải trọng xe, khó khăn cho việc bố trí lực lượng và kinh phí hoạt động.

Trần Duy