Đảm bảo ATGT dự án QL1 sau khi báo Giao thông phản ánh

27/06/2014 14:43

Ngày 26/6/2014, Giám đốc Sở GTVT Long An Phạm Văn Cảnh đã có văn bản gửi Báo về việc khắc phục công tác đảm bảo ATGT dự án QL1 đoạn qua thành phố Tân An, tỉnh Long An.

Ngày 26/6/2014, Giám đốc Sở GTVT Long An Phạm Văn Cảnh đã có văn bản gửi Báo  về việc khắc phục công tác đảm bảo an toàn giao thông dự án QL1 đoạn qua thành phố Tân An, tỉnh Long An.

Đảm bảo atgt dự án ql1 sau khi báo giao thông phản ánh
Sở GTVT Long An đã chỉ đạo khắc phục công tác bảo đảm ATGT dự án QL1

Trước đó, ngày 13/6/2014, Báo GTVT có bài viết " Dự án QL1 qua Long An vừa thi công vừa chờ mặt bằng" trong đó phản ánh công tác  đảm bảo ATGT, vệ sinh môi trường chưa thực sự quan tâm đúng mức.

Nội dung công văn nêu rõ, ngay sau khi nhận được phản ánh của báo Giao thông, Sở GTVT Long An đã chỉ đạo các nhà thầu tư vấn giám sát, nhà thầu thi công, Ban QLDA tổ chức rà soát, bổ sung biển báo, hàng rào, đèn báo hiệu, dặm vá các vị trí hư hỏng cục bộ,... thực hiện đảm bảo an toàn giao thông đúng theo phương án đã được phê duyệt.

Đồng thời, Sở đã tiến hành kiểm điểm, xử lý kiên quyết các trường hợp nhà thầu không chấp hành các quy định đảm bảo an toàn giao thông và vệ sinh môi trường theo quy định.

Sở GTVT Long An trân trọng cảm ơn báo đã quan tâm, góp ý phản ánh kịp thời đối với công tác đảm bảo ATGT, vệ sinh môi trường dự án mở rộng QL1 đoạn qua tỉnh Long An.

P.V