Đảm bảo ATGT các tuyến đường thi công

05/06/2014 10:20

Để bảo đảm trật tự ATGT trên các tuyến đường đang thi công, Sở GTVT Nam Định đã yêu cầu các đơn vị, tổ chức liên quan phải nghiêm túc thực hiện đầy đủ các biện pháp bảo đảm ATGT...

Để bảo đảm trật tự ATGT trên các tuyến đường đang thi công, Sở GTVT Nam Định đã yêu cầu các đơn vị, tổ chức liên quan phải nghiêm túc thực hiện đầy đủ các biện pháp bảo đảm ATGT theo đúng quy định trước, trong và sau quá trình thi công.

TIN LIÊN QUAN

Đảm bảo atgt các tuyến đường thi công
Công nhân Công ty CP Xây dựng TASCO thi công dự án cải tạo, nâng cấp quốc
lộ 38B

Kể từ ngày nhận bàn giao mặt bằng, tổ chức, cá nhân thi công phải chịu trách nhiệm quản lý và đảm bảo giao thông êm thuận, thông suốt, an toàn… Trong suốt quá trình thi công, tổ chức, cá nhân phải thực hiện đúng phương án, biện pháp, thời gian thi công đã được thống nhất; phải bảo đảm giao thông thông suốt theo quy định và không được gây hư hại các công trình đường bộ hiện có. Nhất thiết phải bố trí người cảnh giới, hướng dẫn giao thông, khi ngừng thi công phải có báo hiệu an toàn theo quy định. Thanh tra Sở GTVT sẽ tăng cường lực lượng tuần tra, kiểm tra, xử lý nghiêm các đơn vị thi công đường bộ không chấp hành quy định pháp luật về bảo đảm trật tự ATGT.

T.B