Đà Nẵng: Phớt lờ biển cấm, xe tải trọng lớn ngang nhiên phá đường

05/07/2016 07:10

Đường Hoàng Minh Thảo gắn biển cấm xe tải trên 13 tấn nhưng mỗi ngày hàng đoàn xe tải "hạng nặng" vẫn cày xới.

Tấn Việt