Đà Nẵng cấm lãnh đạo các cấp can thiệp vào việc xử lý vi phạm giao thông

03/10/2022 12:58

UBND TP. Đà Nẵng yêu cầu lãnh đạo các đơn vị không can thiệp, tiếp nhận can thiệp việc xử lý vi phạm giao thông.

Ngày 3/10, Văn phòng UBND TP. Đà Nẵng cho biết, UBND thành phố vừa ban hành công văn giao các sở, ban, ngành, UBND các quận, huyện, phường, xã tăng cường công tác đảm bảo trật tự ATGT trên địa bàn thành phố.

Đà Nẵng cấm lãnh đạo các cấp can thiệp vào việc xử lý vi phạm giao thông 1

Đà Nẵng cấm lãnh đạo các cấp can thiệp vào việc xử lý vi phạm giao thông. Ảnh: Vĩnh Nhân

Theo đó, UBND TP. Đà Nẵng yêu cầu thủ trưởng, lãnh đạo các cấp phát huy tính gương mẫu trong việc chấp hành các quy định khi tham gia giao thông, không can thiệp, tiếp nhận can thiệp việc xử lý vi phạm của lực lượng chức năng các cấp.

Đối với các trường hợp cán bộ, nhân viên trực thuộc vi phạm pháp luật về trật tự ATGT, gây tai nạn phải tổ chức kiểm điểm, xem xét trách nhiệm cá nhân.

Đồng thời, căn cứ lĩnh vực quản lý Nhà nước, chức năng, nhiệm vụ được giao, các sở, ban, ngành, địa phương tăng cường công tác phối hợp, tổ chức tuyên truyền, phổ biến cho nhân dân, tổ chức, doanh nghiệp về hoạt động xử lý vi phạm về trật tự ATGT, trật tự đô thị của các lực lượng chức năng.

"Khuyến cáo người dân sử dụng các loại phương tiện giao thông công cộng, không điều khiển phương tiện sau khi đã uống rượu, bia...", UBND TP. Đà Nẵng yêu cầu.

Vĩnh Nhân