Đã bỏ hết biển báo dưới 40 km/h trên quốc lộ

20/11/2014 06:53

Chỉ trong một thời gian ngắn, các biển báo được coi là bất cập, hạn chế khả năng khai thác các tuyến đường khiến nhiều lái xe bị "mắc bẫy" đã được tháo bỏ, điều chỉnh.