Cục CSGT thông báo địa chỉ email tiếp nhận hình ảnh vi phạm giao thông

05/08/2020 17:49

Lực lượng CSGT cũng đã công khai kế hoạch tuần tra kiểm soát, xử lý vi phạm hành chính trên các tuyến cao tốc.

Cục CSGT thông báo địa chỉ email tiếp nhận hình ảnh vi phạm giao thông 1
Lực lượng Cục CSGT (Bộ Công an) tiến hành dừng phương tiện để kiểm tra trên tuyến cao tốc Hà Nội - Hải Phòng

Ngày 5/8, Cục CSGT (Bộ Công an) thông báo, thực hiện quy định tại Thông tư 65/2020/TT-BCA ngày 19/6/2020 của Bộ Công an quy định nhiệm vụ, quyền hạn, hình thức, nội dung và quy trình tuần tra, kiểm soát xử lý vi phạm hành chính về giao thông đường bộ của CSGT; Cục CSGT công khai kế hoạch tuần tra kiểm soát, xử lý vi phạm hành chính trên các tuyến cao tốc bắt đầu từ hôm nay, thời gian thực hiện 24h/ngày, 7 ngày trong tuần.

Ngoài ra, Cục CSGT cũng ra thông báo địa chỉ thư điện tử tiếp nhận hình ảnh vi phạm trật tự ATGT chính thức có hiệu lực thi hành từ ngày 5/8/2020. Ngoài hòm thư của Phòng Hướng dẫn tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ (Cục CSGT) ở 39 Đặng Vũ Hỷ, phường Thượng Thanh, quận Long Biên, Hà Nội có địa chỉ hộp thư điện tử là: Phonghdttksgtdb.csgt@gmail.com, 7 đội tuần tra kiểm soát trên cao tốc sẽ có địa chỉ thư điện tử lần lượt Doittksgtdbso1.csgt@gmail.com... đến Doittksgtdbso7.csgt@gmail.com

Theo Thông tư 65/2020/TT-BCA, các nguồn tin CSGT có thể dùng làm căn cứ xác minh, xử phạt gồm hình ảnh, thông tin do các tổ chức, cá nhân ghi thu bằng các phương tiện kỹ thuật (không phải kỹ thuật nghiệp vụ), các phương tiện thông tin đại chúng, mạng xã hội.

Tổ chức, cá nhân khi ghi nhận, đăng tải hoặc cung cấp thông tin, hình ảnh cho cơ quan công an sẽ phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính xác thực của thông tin đã cung cấp. Trường hợp thông tin, hình ảnh có dấu hiệu làm giả, vụ việc sẽ được chuyển sang cơ quan có thẩm quyền để xử lý.

Để kịp thời tiếp nhận thông tin phản ánh việc vi phạm giao thông từ tổ chức, cá nhân, Phòng Hướng dẫn tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ và các Đội Tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc, Cục CSGT công khai hộp thư điện tử, địa điểm trụ sở đơn vị.

Khi tiếp nhận, cảnh sát giao thông xác minh thông tin, hình ảnh phản ánh vi phạm trật tự ATGT đường bộ do tổ chức, cá nhân cung cấp hoặc đăng tải trên các phương tiện thông tin đại chúng, mạng xã hội trả lời công khai.

Văn Huế