Đông đảo du khách được đảm bản ATGT đến với lễ hội để du xuân.
Đông đảo du khách được đảm bản ATGT đến với lễ hội để du xuân.
Hà Thắng