Cán bộ chiến sĩ Đội CSGT đường thủy hướng dẫn người dân thao tác mặc áo phao đúng cách.
Cán bộ chiến sĩ Đội CSGT đường thủy hướng dẫn người dân thao tác mặc áo phao đúng cách.
Hà Thắng