Tuyên truyền cho người dân cách sử dụng áo phao và dụng cụ nổi khi đi tàu khách trên hồ Thác Bà (Yên Bái).
Tuyên truyền cho người dân cách sử dụng áo phao và dụng cụ nổi khi đi tàu khách trên hồ Thác Bà (Yên Bái).
Hà Thắng