Thiết bị phòng cháy chữa cháy được cán bộ chiến sĩ CSGT đường thủy kiểm tra kỹ lưỡng.
Thiết bị phòng cháy chữa cháy được cán bộ chiến sĩ CSGT đường thủy kiểm tra kỹ lưỡng.
Hà Thắng