Đội CSGT đường thủy, Phòng CSGT, Công an tỉnh Yên Bái kiên quyết cho các phương tiện không đảm bảo an toàn "nằm bến”. Đồng thời đẩy mạnh tuần tra, kiểm soát việc chấp hành quy định về mang mặc áo phao, trang bị phương tiện, thiết bị nổi, cứu sinh trên các phương tiện chở khách.
Đội CSGT đường thủy, Phòng CSGT, Công an tỉnh Yên Bái kiên quyết cho các phương tiện không đảm bảo an toàn "nằm bến”. Đồng thời đẩy mạnh tuần tra, kiểm soát việc chấp hành quy định về mang mặc áo phao, trang bị phương tiện, thiết bị nổi, cứu sinh trên các phương tiện chở khách.
Hà Thắng