Bước vào mùa Lễ hội năm 2023, Đội Cảnh sát giao thông (CSGT) đường thủy thuộc Phòng CSGT Công an tỉnh Yên Bái đã phối hợp các đơn vị chức năng, cấp ủy, chính quyền địa phương tổ chức rà soát, thống kê các phương tiện vận tải hành khách trên vùng lòng hồ Thác Bà phục vụ lễ hội. Với phương châm kiên quyết không để các phương tiện chở khách không đảm bảo an toàn hoạt động, các đơn vị chức năng đã buộc nhiều phương tiện không đảm bảo an toàn phải "nằm bến” trong mùa lễ hội năm nay.
Bước vào mùa Lễ hội năm 2023, Đội Cảnh sát giao thông (CSGT) đường thủy thuộc Phòng CSGT Công an tỉnh Yên Bái đã phối hợp các đơn vị chức năng, cấp ủy, chính quyền địa phương tổ chức rà soát, thống kê các phương tiện vận tải hành khách trên vùng lòng hồ Thác Bà phục vụ lễ hội. Với phương châm kiên quyết không để các phương tiện chở khách không đảm bảo an toàn hoạt động, các đơn vị chức năng đã buộc nhiều phương tiện không đảm bảo an toàn phải "nằm bến” trong mùa lễ hội năm nay.
Hà Thắng