Ngoài 80 km đường thủy trên hồ Thác Bà, tỉnh Yên Bái còn có hơn 100 km đường thủy nội địa trên sông Hồng, sông Chảy với trên 200 tàu, thuyền, sà lan được đăng ký, đăng kiểm đang hoạt động. Riêng tàu chở khách có khoảng 40 phương tiện hoạt động ở 4 tuyến cố định trên hồ Thác Bà, 5 bến đò ngang sông Hồng.
Ngoài 80 km đường thủy trên hồ Thác Bà, tỉnh Yên Bái còn có hơn 100 km đường thủy nội địa trên sông Hồng, sông Chảy với trên 200 tàu, thuyền, sà lan được đăng ký, đăng kiểm đang hoạt động. Riêng tàu chở khách có khoảng 40 phương tiện hoạt động ở 4 tuyến cố định trên hồ Thác Bà, 5 bến đò ngang sông Hồng.
Hà Thắng