Công nhận 31 bến đạt “Văn hóa giao thông đường thủy”

17/01/2020 19:20

Năm 2019, TP.HCM công nhận 31 bến thủy đạt chuẩn "Văn hóa giao thông đường thủy" tăng cao so với các năm.

TIEUDE_BAIVIET_CODAU 1
Năm 2019, TP.HCM công nhận 31 đơn vị hoạt động đường thủy đạt chuẩn "Văn hóa giao thông đường thủy"

Ngày 17/1, Ban ATGT TP.HCM tổ chức trao lễ gắn biển công nhận mô hình đạt chuẩn “Văn hóa giao thông đường thủy” tại Bến Khu du lịch Tân Cảng TP.HCM.

Ông Nguyễn Ngọc Tường, Phó trưởng Ban ATGT TP.HCM cho biết, cuộc vận động xây dựng phong trào “Văn hóa giao thông với bình yên sông nước” là một chủ trương lớn của Chính phủ, của Ủy ban ATGT Quốc gia nhằm tạo môi trường văn hóa trong hành động, ứng xử của mỗi người khi tham gia giao thông đường thủy; làm chuyển biến về nhận thức và hành động của quần chúng nhân dân trong việc chấp hành pháp luật khi tham gia giao thông,

Theo ông Tường, qua gần 8 năm triển khai, phát động, cuộc vận động trên địa bàn TP.HCM đã bám sát với thực tiễn hoạt động giao thông đường thủy nội địa. Mô hình “Văn hóa giao thông đường thủy” đã thu hút được sự đồng tình hưởng ứng của không những của nhân dân mà các đơn vị, doanh nghiệp cùng tham gia.

TIEUDE_BAIVIET_CODAU 2
Lễ công nhận mô hình "Văn hóa giao thông thủy" tại Bến Khu Du lịch Tân Cảng

“Năm 2019 Ban ATGT TP đã công nhận 31 mô hình đạt tiêu chí “Văn hóa giao thông đường thủy”. Đây là lần đầu tiên sau hơn 8 năm triển khai cuộc vận động, thành phố chúng ta xây dựng và đạt đủ 6 loại mô hình văn hóa giao thông đường thủy mà Ủy ban ATGT Quốc gia đã đề ra. Ngoài việc số lượng các mô hình đạt tiêu chí văn hóa tăng hơn năm trước, năm 2019 chúng ta đã xây dựng thành công được thêm 2 loại mô hình là Khu dân cư ven sông và Doanh nghiệp/HTX, đó là cái mới, cái được của chúng ta trong năm 2019”, ông Tường nói.

31 Bến cảng gồm: 12 Cảng, bến thủy nội địa; 4 Bến khách ngang sông; HTX vải tải khách ngang sông; 1 Đội tàu; 3Tuyến sông; 1 Khu dân cư ven sông; 9 tập thể.

Theo Ban ATGT TP, năm 2015, năm đầu tiên công nhận, có 12 mô hình, gồm: 3 cảng, 4 BKNS, 1 phà, 1 đội tàu, 1 tuyến sông, 2 tập thể (có 4 loại mô hình, nhưng chỉ có cảng thủy được công nhận - chưa có bến thủy nội địa nào được công nhận là mô hình văn hóa).

Năm 2017, có 26 mô hình, tăng 217%, gồm: 13 cảng, bến thủy nội địa, 3 BKNS, 3 tuyến sông, 1 đội tàu, 6 tập thể (cũng có có 4 loại mô hình, nhưng đã có bến thủy nội địa được công nhận là mô hình văn hóa).

Năm 2019, có 31 mô hình, tăng 119% và có đủ 6 loại mô hình, đó là: cảng bến thủy nội địa (gồm5 cảng, 7 bến thủy nội địa, 4 BKNS), đội tàu (1), tuyến sông (3), đơn vị, tập thể (9), Khu dân cư ven sông (1), Doanh nghiệp, Hợp tác xã (1).

Đỗ Loan