Có tiêu cực tại trạm cân, Chủ tịch tỉnh phải chịu trách nhiệm

01/08/2014 11:05

Văn phòng Chính phủ vừa có Thông báo kết luận của Phó thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc xử lý tình trạng tiêu cực tại các trạm cân.