Xe quá tải

Những ngày gần đây, PV Báo Giao thông có mặt trên tuyến QL2, QL2C đoạn qua địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc và ghi nhận được từng đoàn xe tải hạng nặng có dấu hiệu cơi thùng, chở hàng có ngọn, có dấu hiệu quá tải hoạt động rầm rộ.
Những ngày gần đây, PV Báo Giao thông có mặt trên tuyến QL2, QL2C đoạn qua địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc và ghi nhận được từng đoàn xe tải hạng nặng có dấu hiệu cơi thùng, chở hàng có ngọn, có dấu hiệu quá tải hoạt động rầm rộ.
Nhóm PV Thường trú