Chuẩn bị cao điểm xử phạt không đội MBH cho trẻ em

24/02/2016 13:44

Cao điểm được triển khai từ tháng 4/2016 trên toàn quốc và có nội dung giám sát thực hiện duy trì sau cao điểm.

Chuẩn bị cao điểm xử phạt không đội MBH cho trẻ em 1
Phó chủ tịch chuyên trách Ủy ban ATGT Quốc gia Khuất Việt Hùng biểu dương ngành Giáo dục và lực lượng CSGT trong thực hiện kế hoạch về đội MBH cho trẻ em năm 2015

Ngày 24/2, tại hội nghị tổng kết Kế hoạch hành động thực hiện quy định của pháp luật về đội MBH cho trẻ em 2015, Phó chủ tịch chuyên trách Ủy ban ATGT Quốc gia Khuất Việt Hùng cho biết, trong tháng 3/2016 Ủy ban sẽ ban hành Kế hoạch hành động thực hiện quy định đội MBH đối với trẻ em năm 2016, bắt đầu triển khai từ tháng 4/2016.

Kế hoạch lần này sẽ rút kinh nghiệm, tiếp thu ý kiến của các ngành, địa phương nhằm đảm bảo tính toàn diện, thuận lợi các ngành, lực lượng thực hiện. Trong đó, sẽ thực hiện việc cao điểm tuyên truyền, nhắc nhở trong 1 tuần, sau đó duy trì việc xử phạt vi phạm.

Kế hoạch cũng sẽ nêu rõ vai trò giám sát thực hiện, trong đó có Đài PT-TH, Mặt trận Tổ quốc các địa phương của các ngành, đơn vị sau thời gian cao điểm nhằm đảm bảo duy trì kết quả.

Theo Ủy ban ATGT Quốc gia, Kế hoạch hành động thực hiện quy định của pháp luật về đội MBH cho trẻ em năm 2015 đã giúp tăng tỷ lệ đội MBH ở trẻ vào thời gian cao điểm đạt mức gần gấp đôi so với thời gian trước. Đồng thời, vận động được hơn 100.000 MBH cho trẻ em, người nghèo, tạo được sự chuyển biến quan trọng của toàn xã hội trong việc thực hiện quy định về đội MBH cho trẻ em.

Thống kê của Cục Cảnh sát giao thông cũng cho thấy, từ tháng 3-11/2015, TNGT liên quan đến trẻ em trong độ tuổi từ 6-11 tuổi giảm được 39,4% số vụ, 37% tử vong và 31,25% bị thương. Bên cạnh giảm TNGT nghiêm trọng đối với trẻ em, nhiều địa phương như: Tây Ninh, Lạng Sơn, Kon Tum, An Giang… không xảy ra TNGT liên quan đến vi phạm không đội MBH cho trẻ em.

Huy Lộc