Chiếu phim lưu động tuyên truyền ATGT

24/10/2014 17:41

Ngày 23/10, ông Lê Văn Hoàng, Phó Ban ATGT tỉnh Bến Tre cho biết, 9 tháng đầu năm 2014, số vụ TNGT đường bộ giảm 7 vụ so với cùng kỳ năm 2013, tuy nhiên số người chết tăng 42 người...

chiếu phim lưu động tuyên truyền atgt
Người dân Bến Tre tham gia giao thông trên cầu Rạch Miễu

Cụ thể, TNGT đường bộ, đường thủy xảy ra 271 vụ, làm chết 155 người, bị thương 198 người. Trong đó, TNGT đặc biệt nghiêm trọng không xảy ra; TNGT nghiêm trọng xảy ra 137 vụ, chết 137 người; TNGT rất nghiêm trọng 8 vụ, chết 16 người. Để kéo giảm TNGT, Ban ATGT tỉnh đã tăng cường công tác tuyên truyền pháp luật về trật tự ATGT cho mọi tầng lớp nhân dân. Trong đó, chú trọng tổ chức các hình thức mới, nhất là hình thức tuyên truyền trực tiếp, trực quan qua hệ thống máy phát hình tại các bến phà, bến xe. Đặc biệt, Ban ATGT tỉnh đã phối hợp với hai đội chiếu phim lưu động của Trung tâm Văn hóa tỉnh cung cấp đĩa tuyên truyền đối với từng nhóm đối tượng, từng địa bàn được trên 1.200 cuộc cả đường bộ, đường thủy, thu hút gần 70 nghìn lượt người.

Lê Lối