Từ ngày 13/2, Công ty CP Đầu tư và xây dựng 703, đơn vị thi công sửa chữa QL5 sẽ bắt đầu thi công khe co giãn cầu Lai Vu (Hải Dương).
Từ ngày 13/2, Công ty CP Đầu tư và xây dựng 703, đơn vị thi công sửa chữa QL5 sẽ bắt đầu thi công khe co giãn cầu Lai Vu (Hải Dương).
Quốc Phương