Cảnh giới hơn 370 đường ngang, lối đi tự mở qua đường sắt

18/07/2021 11:37

Đường sắt phối hợp với địa phương cử người cảnh giới hơn 370 lối đi tự mở, đường ngang để đảm bảo an toàn.

Tổng công ty Đường sắt VN cho biết đang phối hợp với địa phương thực hiện nhiều giải pháp đảm bảo ATGT.

Cụ thể, đơn vị này phối hợp với các địa phương duy trì cử người cảnh giới đảm bảo an toàn tại 372 giao cắt đường bộ - đường sắt nguy hiểm cần cảnh giới. Trong đó, địa phương cử người cảnh giới tại 254/408 giao cắt; các đơn vị đường sắt cảnh giới tại 118/129 điểm.

Cảnh giới hơn 370 đường ngang, lối đi tự mở qua đường sắt 1

Các địa phương phối hợp với đường sắt lập chốt gác, cử người cảnh giới tại các lối đi tự mở nguy hiểm

Cũng trong 6 tháng đầu năm 2021, đường sắt phối hợp với địa phương xây dựng gồ, gờ giảm tốc tại 42 giao cắt đường bộ - đường sắt; Lắp đặt biển cảnh báo: “Dừng lại quan sát tàu hỏa khi qua đường sắt” tại 40/88 lối đi tự mở trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi; Cắm bổ sung biển báo hiệu đường bộ tại 90 đường ngang.

Các đơn vị cũng lắp đặt đèn nháy vàng nhằm gia tăng cảnh báo, đảm bảo an toàn tại 123 lối đi tự mở. Trong đó, các đơn vị đường sắt hoàn thành lắp tại 53/53 vị trí lối đi tự mở trong ga; Quảng Ngãi lắp tại 70/88 vị trí lối đi tự mở ngoài khu gian trên địa bàn tỉnh.

Thực hiện Nghị định 65/2018 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đường sắt, mục tiêu là đến 2025 phải xóa bỏ hoàn toàn lối đi tự mở, 6 tháng đã rào kín, xóa bỏ 35 lối đi tự mở, còn lại 3.823 lối đi. Trong đó, riêng địa bàn Hà Nam đã xóa bỏ được 21 lối đi trên địa bàn do xây dựng hàng rào, đường gom tuyến đường sắt Hà Nội - TP. HCM.

Tổng công ty Đường sắt VN yêu cầu các đơn vị bảo trì thường xuyên cập nhật hồ sơ các lối đi tự mở và bàn giao cho địa phương quản lý; Hướng dẫn, hỗ trợ địa phương trong tổ chức cảnh giới, làm êm thuận bề mặt các lối đi tự mở, cắm bổ sung biển chú ý tàu hỏa, rào chắn, thu hẹp lối đi tự mở. Thường xuyên kiểm tra, theo dõi, kịp thời phát hiện các vi phạm trật tự hành lang ATGT đường sắt, báo cáo cơ quan chức năng và chủ động phối hợp để giải quyết dứt điểm.

Kỳ Nam